top of page

AUTORSKÁ PRÁVA

Jako autorka vlastním k jednotlivým fotografiím veškerá práva. Jsem jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových autorských práv k fotografiím dle ustanovení Autorského zákona. Proto jsem oprávněna fotografie použít a publikovat jednak k vlastní prezentaci, ale i pro účely propagace v tištěných i elektronických médiích, na sociálních sítích, pro účely výstav nebo v rámci prodeje uměleckých děl. Rovněž můžu fotografie použít ke zpracování nebo zapracování v rámci jiného díla, a to buď jako jeho součást nebo jako jeho základ.

Otázky zvěřejňování fotek vždy s klientem předem konzultuji. Pokud klient s jejich uveřejněním nesouhlasí, tak postupuji dle vzájemné dohody.

Klient je oprávněn užívat fotografie pouze a v rozsahu a časovém rámci, které jsme si předem sjednali. Klient nemůže postoupit nebo prodat práva k užití mých fotografií třetím osobám bez mého souhlasu. Rozsah autorských práv se dá vždy podle potřeby dodatečně rozšířit. Není tedy nutné hned kupovat časově a účelově neomezená autorská práva k užití fotografií.

Často se setkávám s laickým názorem, že úhradou za vytvoření díla se klient automaticky stává i majitelem práv k neomezenému užití fotek. Rozhodně tomu tak ale není! Cena zakázky se totiž skládá ze dvou aspektů - vytvoření díla a autorská práva. Proto je třeba si dopředu jasně domluvit pravidla pro užívání díla a k tomu přiměřenou cenu.

bottom of page