top of page

KALKULACE FOTOOBRAZU

Co ovlivňuje cenu fotoobrazu?

1. Formát (výsledná velikost) fotoobrazu

2. Zvětšení fotografie

3. Adjustace a formát smart desky

4. Použití pasparty

5. Typ povrchové úpravy fotografie

6. Rám (jeho materiál, rozměry, šířka apod.) 

7. Rozsah zakázky

Platební podmínky:

Úhradu za práci, realizaci fotoobrazů, případně konzultace přijímám pouze bezhotovostně na základě vystavené faktury. U náročných zakázek nebo většího počtu fotoobrazů si vyhrazuji právo požádat klienta o zálohovou platbu až do výše 100% hodnoty zakázky.

 

Orientační ceník základního zpracování fotoobrazu:

bottom of page